Polityka prywatności MediaON

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka Media On spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bukowińskiej 22 lok. 10b, 02-703 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000263741, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5213406823 oraz numer REGON 140682790.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, prosimy o kontakt na adres mailowy: k.twardowska@mediaon.pl.

 

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy w następujących przypadkach:

  • Otrzymaliśmy na to wyraźną i dobrowolną zgodę osoby, której dane przetwarzamy;
  • Przetwarzanie jest potrzebne w celu zawarcia, realizacji lub udokumentowania wykonania umowy;
  • Przetwarzanie jest uzasadnione interesem prawnym, a jednocześnie nie narusza podstawowych praw i wolności osób fizycznych.
  • Jesteśmy zobowiązani do przetwarzania przez przepisy prawa.

Dokładamy staranności, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się w sposób bezpieczny. Szanujemy prywatność, dlatego nie przetwarzamy więcej danych, niż jest to potrzebne.

 

Przekazywanie danych

MediaOn korzysta z usług świadczonych przez inne podmioty. Czasem wymaga to powierzenia danych takim podwykonawcom lub usługodawcom, co odbywa się na podstawie stosownych umów.

 

Uprawnienia

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz cofnąć na to zgodę lub wyrazić sprzeciw. Możesz zwrócić się do nas o dostęp do swoich danych i zażądać ich sprostowania, jeśli nie są w pełni poprawne. W określonych przez przepisy RODO sytuacjach możesz zwrócić się o udostępnienie swoich danych lub o przekazanie ich do innego administratora.

Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korzystamy z plików cookies. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies.